״נולדתי בשנת 1965 בישראל לשניים שהיו שם. הם היו שם לפני שזה החל. הם היו שם כשזה קרה. ומה שנשאר מהם עלה לישראל עם קום המדינה״. מאת עילאי אליעזר זבדזקי, ״המראות שלי משם״ (הוצאת אוהבי ספר, 2013).