"בני היקר
מעל גלים והרים
מגיעות אליי המילים
מילות ייאוּשךָ
לֶאוּת נִישמתךָ

פתח את הלב בני
פתח!
הנח לרוח להיכנס
לשטוף את הכאב
את חוסר התיקווה
והמרה השחורה

היפצע אין ספור פעמים
אך אמור לא לבריחים
כי אין שבור
כלב סגור"
אבא