הפרופסורית נטע שטהל עומדת בראש התוכנית למדעי היהדות באוניברסיטת ג׳ונס הופקינס. היא מלמדת ספרות כללית ועברית. ספריה: "צלם יהודי - ייצוגיו של ישו בספרות העברית של המאה ה-20״, הוצאת רסלינג, 2008; ״הפואטיקה של יואל הופמן - קווי בריאה וציורי לב״ הוצאת רסלינג, 2017; Other and Brother: Jesus in the 20th-Century Jewish Literary Landscape, Oxford University Press, 2012; The Divine in Modern Hebrew Literature, Routledge, 2020.