מה הייתי יכול להיות


לפעמים עולה במוחי השאלה,

מה הייתי יכול להיות לו היו מניחים לי.

לו היו חוסכים ממני ירושות מתותהדורשות הנשמה ניצחית.


הייתי הגלד לפצעיהם הפתוחים,

הווריד והעורק המאספים את דמם הנוטף.


לפעמים עולה במוחי השאלה,

מה הייתי יכול להיות לו היו מניחים לי.

לו היו רק מניחים לי.

קשה הגילויי בפשטות שקולקלה.