אימא


לו היית יודעת,

כמה רציתי להתקרב,

להנעים קיומי בחיקך.


ואז באו קריאותיך,

לנותרים שם,

מעלות צלליהם כאד

באור הדימדומים.


הקריאותשקרעוני מעונג שדייך.