הספרייה העברית בברלין

מגזין מקוון לספרות ולשירה

כאן מפרסמים סופרים ומשוררים (ידידי הספרייה העברית) שירה וסיפורת, שנכתבה בישראל או מחוצה לה, שפורסמה או שלא פורסמה במקומות אחרים. רוצים לפרסם? כתבו לנו. 

האתר שלנו הופך לתלת-לשוני בחודשים הקרובים. נשמח להוסיף גם תרגומים לגרמנית או לאנגלית של הטקסטים שבחרתם לפרסם כאן לטובת הקוראים הגרמנים שלנו. רוצים ייעוץ בבחירת מתרגם/ת או עורך/ת? כתבו לנו.

הספרייה לא מחויבת לפרסם שום טקסט באתר, גם אם קיבלה ספר מהיוצר או מההוצאה. הספרייה רשאית למחוק תכנים לאחר זמן מה, או להחליף תכנים שפורסמו באחרים. אין במשלוח ספר כתרומה לספרייה משום ״חוזה פרסום״ או התחייבות מצדנו לכתוב סקירה על הספר. 

היצירות המופיעות באתר שלנו מוגנות בזכויות יוצרים. אני מפרסמים חומר הנשלח אלינו מהיוצרים/ות עצמם/ן ובהסכמתם/ן. אם אתם/ן מאמינים/ות, כי העבודה שלכם/ן הועתקה באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים, כתבו לנו בבקשה ונתקן זאת. היצירות הן קניין רוחני של היוצרים/ות, ואין רשות להשתמש בהן או להעתיקן ללא רשותם/ן.