השירים לקוחים מתוך ספרה החדש של לילך גליל, "אני רוצה לספר לך הרים וגבעות" (פרדס, 2016) בעריכת אגי משעול.