מאת נילי בר-עוז גינגולד אלשיך, עיתונאית ומשוררת חרדית, אשת רב, מייסדת ״בזכות נשים״, בעלת הספר ׳העץ בגן יעקב׳.