גונדולה שיפר, משוררת ומתרגמת ילידת גרמניה, כותבת בעיקר שירה בגרמנית אך גם בעברית ומתרגמת את שיריה בעצמה. למדה ספרות כללית והשוואתית ושפה וספרות עברית במינכן ובירושלים. ב־2010 השלימה את הדוקטורט שלה על הפואטיקה של ספר תהלים. תרגמה לגרמנית בין השאר מיצירותיהם של לאה גולדברג, רונית מטלון, יהושע סובול, טל ניצן, ליאת אלקיים, אהרון אפלפלד ורבים אחרים.

ב-2017 התפרסם ספר השירה הראשון שלה ״ירושלים-קלן. דרום על פני ספרי״. נוסף על כך, שיריה התפרסמו באנתולוגיות וכתבי עת שונים בגרמניה וגם בישראל. פרסמה לאחרונה את הספר ״תרצה אתר ‒כשהכול נוגע (Tirza Atar ‒Wenn alles berührt). ביוגרפיה של המשוררת במסות ובתרגומים״ (2019) כמו גם את האנתולוגיה ״מה פשר הדבר (Was es bedeuten soll). שירה עברית חדשה בגרמניה״ (יחד עם אדריאן קסניץ, 2019). מבחר של שיריה מתורגם לעברית, לסרבו־קרואטית, למקדונית, לאנגלית ולספרדית.

לצד מלגות אחרות עבור עבודתה הספרותית, ב־2021 זכתה במלגה על שם דיטר וולרשוף של הליטרטורהאוס והעיר קלן על מנת לעבוד על ספר השירה השני שלה שאמור לצאת באביב 2023.


ניקוד: עודד אסנר.

צילום: © Falko Alexander


Gundula Schiffer, geboren 1980, lebt als Dichterin und Übersetzerin in Köln. Sie schreibt Lyrik hauptsächlich auf Deutsch, aber auch auf Hebräisch und überträgt sich selbst ins Deutsche. Studium der Komparatistik sowie der hebräischen Sprache und Literatur in München und Jerusalem; 2010 Promotion zur Poesie der Psalmen.

Neben dem Lyrikband Jerusalem-Köln. Süden über meinem Buch (2017) veröffentlichte sie Gedichte in Anthologien, Literaturzeitschriften und Online-Magazinen. Zuletzt erschien Tirza Atar – Wenn alles berührt. Eine Biographie der Dichterin in Essays und Übersetzungen(2019) sowie die Anthologie Was es bedeuten soll. Neue hebräische Dichtung in Deutschland (hg. u. übers. mit Adrian Kasnitz, 2019). Ausgewählte Gedichte wurden ins Hebräische, Serbokroatische, Mazedonische, Englische und Spanische übersetzt. 

2021 erhielt sie eines der beiden Dieter-Wellershoff-Stipendien der Stadt Köln für die Arbeit an ihrem zweiten Lyrikband, der im Frühjahr 2023 erscheinen soll.