צילום: ארי גילעד. שירים מתוך 'על אחת. כמה וכמה', הוצאת פרדס, רותי ויטל גילעד.