אני מודה


אני מודה לך אב וגם לך אם,

בעבור צבעי מכחול כהים וענני אפר.


בחובת זכרונו של עולם שנכחד

אסרתוניבציווי לתקומת משפחה ועם.


את אחיי ואותי למצבה מדברת

הפכתםשאת סיפור חייכם מספרת,

ואת המושמדים מנשכחות הקבר גואלת.


אחי הוא אביך, אחותי אימך.

לך אמי, הייתי אב ואח.

כולנו עיירה פולנית קטנה,

תיאטרון יידישי,

ללא קהל ובמה.

מנסים להנשים את שכלה.