לזכרו של רומאן קארדיש, אח אמי שנתגלה ע"י חיילי הגסטאפו במקום מחבואו ומחבוא אמי בקרקוב פולין. גברת פאסוובסקה, האישה הקתולית שהסתירה את שני הילדים, הסתירה את רומאן מתחת לשמיכת פוך, כששמעה את חיילי הגסטאפו מתדפקים על דלת דירתה. חיילי הגסטאפו ערכו חיפוש מדוקדק בדירה. כשלא מצאו דבר ועמדו לעזוב, הבחין אחד  מאנשי הגסטאפו בתזוזה מתחת לשמיכה. רומאן בן השש נרצח...משוך ידיך


הסר ידיך! סלקן!

הנח לציפה הלבנה,

לשבריריות ולעדנה.


רחם על הזוך,

על התיקווה.

אם ואב לו,

גם אם הופקר בפורענות השעה.


ידיך יודעות המטרה,

כבדות לשמיכה הצחורה,

מעיקות על הנשימה החנוקה.


זיעתך עולזת לריח הטרף,

ואגל זיעתו חובר לדמעה.


קיפאונו מתכווץ לנוכח תנועך.

אישוניו כמהים לחיבת עינך,

לחיוך האב

שמעליו נקרע.


אך אתה נאמן למטרה.

אתה כולך ריר וערגה,

גדלות ועצמה.


רחם על נפש צעירה שמנהיגים דנוה לכליה.

הנח לה במיטה, מתחת לשמיכה.

הנח לה, עד ישובו ההורים מאחד המחנות

וימשיכו במלאכה שנקטעה.