הסיפור השבועי

החל משנת 2019 נפרסם אחת לשבוע את הסיפור השבועי של הספרייה העברית בברלין. 

הנכםן מוזמניםות לשלוח לנו סיפורים קצרים.