הכרתי פעם אישה שמתה 

במיטתה

זקנה מאוד הייתה

אוסף קמטים, עורה


כלבי בערוב ימיו

צלע

ראייתו השתבשה

ובעודי מלטף

נשמתו הסתלקה


והיו לי הרבה 

שיד אדם, אותם לקחה

ואפילו לכבוד של חתול 

רחוב לא זכו

בנשיפתם האחרונה