כשהכאב לובש צורה
שאתה הולך לאיבוד
ביער נפשך
שנפשך סוערת
והאדום האדום הזה 
הוא דם ליבך 
לא תוסיף עוד
לשקר בנפשך