***

אני בת המלך
האובדת בהרמון
מתרוצצת בין החדרים
מחפשת את מלך מלכי המלכים
אבא שלי איכה
אני שואלת
אתה שותק
לא שיחקנו תופסת 
לילה ארוך של אלפים שנה
איני כבר יודעת
אם ליבי ער ואני ישנה 
או שמא ליבי ישן ואני ערה