הילדה


ילדה שחורה בין ילדים לבנים

ילדה עניה בין ילדים עשירים

ילדה לא שווה בין ילדים שווים

ואיפה הם היום

ואיפה אני

שווה בין שווים

צבעונית בין צבעונים

עשירה בין עשירים

לא מאושרים

זוכרים

אני הילדה העצובה

עם החיוך על הפנים