***
הזלתי דמעות
על מזבח רותח
דמעות מתעדות
אל שמים קודרים
תפילות, תגים, תבה ועוד תיבה
צפה ונודדת
אלפיים שנות מבול
אלפים שנות יתמות
וזעקה אחת אילמת
נאמנה, מתמשכת, כואבת
לאבא אחד ויחיד
שמע ישראל