אם לא פורצת מלחמה
פורץ הר געש
אם לא פורצת סופה
פורצת מאומה
והיא לא נוקשת
על דלתינו
היא פורצת את חלונינו
ואנחנו נושמים לרווחה 
את איימת החיים
בנשימה עמוקה
ונשיפה חדה