***

זה תמיד לבד
תמיד כמעט
תמיד על הקצה
על גשר דק
בוחנת גבולות עצמך
שבויה בנפשך
זו מלחמתך
האחרונה