תני לו לגשם 
לשטוף אותך
תכנעי לו
תחושי את הרוח 
הלוטפת על פניך
ותלושי את העלים הנושרים
בכפות ידייך
תמני את צעדיך 
בשלוליות קטנות 
כאילו חצית אגמים ויבשות
ובין נשימה לנשימה
תחושי את השימחה
של ריקוד הסופה