לעיתים אני חשה
זה למולדתי 
זרה בארצי
זרה לעצמי
נוכריה לבני עמי
גם אתה דויד 
ידעת ימים 
של מלך בלי כתר
שכינה בלי בית
ואני,עדיין ממתינה
מחוץ לגדר