*


האם יש עוד משהו

שייתכן שיקרה לנו עוד?

שנוכל לתלות בו תקווה עוד?


שרועות זו לצד זו

על הדשא

לעיני כל

מחזיקות ידיים

לעיני כל

נאבדות בָּרְגִילוּת שלנו

בין ההמון


האם יש משהו

שנרצה יותר

מלב ליבו של 

הרגע הזה ממש?