*


הזכות הבסיסית, השקופה כמעט

לשורר כאישה

לשיר כאישה

להפיל כאישה

לחיות כאישה

לאהוב כאישה

אישה אחרת

לחשוב מה תהיה

ארוחת הערב