*


אולי אלו ימים אחרונים

של חיים כפי שהכרנו אותם

אולי עוד זמן לא רב נוכל לומר

לעצמנו: "לפחות ניסינו"

מספר המפגינים האמיר מחמישי לחמישי

משבת לשבת

אבל רק

הממשלה לא ספרה אותנו