קרוב,

חשוף,

נוגע בעצמות, בדם,

מרטיט את הבשר.

מתקרב וחודר,

שכבה אחר שכבה,

עובר,

ללא מעצור,

ללא וילון חסימה.

וזה כמעט נוגע

חשוף עד

לעומק תאי החישה.

הגבול מיטשטש,

עד איפה היא

ואיפה אתה?

זה הופך לחלק ממנה

זה כבר שלה,

ואולי תמיד היה.