שקרים, שקרים, שקרים

בתוך ים של פרצופים.

אתה טובע בתוך הסבך,

ואין יודע לאן להסתכל.

קפואי חיוך

כבתבנית לעוסה

הם מדברים אלייך,

מערערים על קיומם שלהם

ושלך.

אין אמון, אין אמונה.

הם פוריים בתוך ים של מעשים,

שבעים מנחת,

חסרי ערך,

מטושטשיי פנים.

הם משתמשים וזורקים

קלים לשאת על השפתיים

אך כבדי מחיר.

אין אמון, אין אמונה.

אתה משלם

אתה טובע,

והם חיים על גופתך.

הם רק לא יודעים,

שהם בהתרחבותם

טובעים איתך.