הרהורי־לב לאור צלה הכבד של ההפיכה


ומה יהיה על העברית שבפינו

אם לא נחייה כאן,

אם נהפוך בעצמנו

למיעוט נרדף

במקום אחר?


ומה אם

במקום הזה ממש,

במולדתנו,

נהפוך בעצמנו

למיעוט נרדף?


האם לא עדיף כבר לשלם

את מחיר הזרות,

ואפילו

את מחיר הזרות לעצמנו?