*


אולי בעוד זמן לא רב

עוד נתגעגע לימים האלה

בהם הרחובות עוד היו מלאים

סירים, צופרים וקריאות מגפונים 

עוד קרעו את השמיים

עוד הייתה בנו הרוח 

להתנגד


אבל תמיד

גם בעתיד, כמו עכשיו

תהיה לנו השירה

מזוקקת, מזככת

מבהירה – 

האישי הוא פוליטי – 

ואת 

שעל הארץ

לעולם אינך בודדה