מתוך הפואמה "ספארי" מאת גיא הגלר (חלק שני מהדיפטיך "צהרים" – "ספארי")