דמוקרטיה היא מילה

וכמו כל מילה – 

היא כלי שאפשר 

לרוקן מכוונה

ולמלא – במה שרוצים למלא


דמוקרטיה היא כמו קוביה הונגרית

אפשר להפוך בה ולהפוך בה 

בלי שום תכלית


דמוקרטיה היא בכלל לא מילה בעברית

היא מילה ביוונית 

ואף על פי ולמרות זאת בפינו היא מעין תבנית

 משכן 

עד שנבנה שוב בית בחירה

כאן


מתוך החורבן

הגיע זמן

להבדיל עכשיו בין אש תמיד של התורה שלנו 

לבין האש הזרה שמשתוללת בנו


ובשם השם עכשיו לקום – 

ולא לתת להם לישון – 

כי קרב יום


"שומרים הפקד לעירך – כל היום וכל הלילה"


קרב יום שהקרב

 לא על רפורמה משפטית או פרלמנטרית

 אלא על הזכות האלמנטרית שהיא גם חובה – 

לא משנה מה – לא לכרוע ברך 

לפני המולך, והמלך העירום

של ממשלות זדון, של המקדשים

בצע כוח מרמה שקר וגנבה

השרים סוררים שמניפים מעל ראשנו קרדום 

וטוענים שזו תורה


וכמה שזה כואב שלוקחים בגניבה בעלות עלינו


אבל יש נחמה בעובדה

שהעוצמה האמיתית היחידה 

תמיד תהיה ותמיד הייתה

את ואתה ואני


וכל מי שמוכן, ומוכנה לקום

בשם התורה 

בשם אמותינו ואבותינו,

ובשם שבר החלום

מעומק הפצע המדמם שהיא ציון

נוכח לב-האבן האטום של העבדים הנרצעים שבשלטון


בשם השם עכשיו לקום

ולא לתת להם לישון – 

כי קרב יום 


*

מול מי שהופך את התורה לנשק [לא ניתן להם לישון]

כשהאצבעות כבר על ההדק, וכולנו על הכוונת [לא ניתן להם לישון]

מול מי שמנסה לנתק את האמת מהחסד [לא ניתן להם לישון]

מול מי שמנסה לנתק את השכינה – מכנסת [לא ניתן להם לישון]

מול כל מי שמסובב אמונה בקליפות שקר ורישעה 

כי לא בדמוקרטיה עסקינן – אלא בקידוש החירות ששמה בעולם הוא

יה


כילא בשמיים, לא מעבר לים היא שנאמר מי יעבור ויביאה

אלא כאן קרובה אלינו מאד

בפינו ובלבננו, לעשותה – 

בשם השם עכשיו לקום

ולא לתת להם לישון


כי קרב יוםדמוקרטיה היא לא מילה עברית \ יונתן קונדה
מילים, ביט וחליל נאי: יונתן קונדהFb: יונתן קונדה يونتان كوندا Yonatan KundaInstagram:  kundayonatan

דמוקרטיה היא לא מילה עברית \ יונתן קונדה