אין אוניברסיטה באושוויץ


לא למדנו כלום באושוויץ,

גם לא נרשמו הרבה סטודנטים,

וגם אם היו נרשמים, היו מגלים שאין הרבה קורסים,

המעונות בעצם צריפי עץ מתכלים,

לא למדנו דבר, 

וחיפשנו נקמה