הו ברלין, מהיום הפסדת את זה

האנשים השקועים במעמדם בך נעשים אלימים

רחובותיך בלילותיך ריקים, 

אורות בנייניך הענקים דוחים

יותר יותר

את המקום בו כניסה למקום

נאסרת לאנשים על ידי אנשים

את מתמלאת אפליה וכפיה

ואת צווחת ונרגזת, הו ברלין

הזקנת והיית יפה,

סובלנית וצבעונית, 

ועכשיו קליפות צביעותך עם האיפור המעורבב, 

כבד ומכביד, נושרים בך 

המוות חי יותר ויותר וחבל חבל וכבד

הגשם האפרורי מתכתי

והחומרים המדבירים עכברים גם הורגים אנשים

חבל חבל וכבד יותר יותר