בלפגוש את אותם קירות 

הבעיה היא בלראות אותי

בקירות 

הבדידות

חבויה בהרגליה התקפלות 

הבעיה היא בלמצוא אותי

בהרגליה 

בחתירה

אל אותו מימוש בחזרה 

על הרגלים 

במפגש עם אותם קירות

אני יוצא מדעתי 

מחפש את השלם, שואל

האם השלם אותו שלם? 

יוצא מביתי לראות

עיניים לחות ורואות 

עיניים נוגעות 

להשתלם

בלא עצמי

אני האחר

אשר נולד

אתכן ואתכם

שוב