נפרדנו לאור ירח כשסביב

גופך חליפת כוכבים גוועים

ואתה לי אומר שנינו ניצבים

עתה על סף פרדתנו וכבר

גוועו כוכביי ומה יישאר

ממני ירח אחרי פרדתנו?

כוכביי שמלתי עניתי וניתקתי

מיד את הכוכבים מהשמלה

שלגופי ולחשתי להם כוכביי

שמלתי היקרים, אני יודעת

שגזרתי עליכם נדודים מצמררים

אבל אלו נדודיי פיקוח נפש לכן

מעכשיו תתחילו לזרוח במלואו

זוהרכם בשביל שתהיו עיטור

הולם להינומת כלתו החדשה

של בן זוגי לשעבר וכך יהיו

נדודיי פיקוח הנפש שלכם

קצרי מועד