הורי הם סופר ומשוררת

ואני כלנית ביתם החולנית

ובעוד אמי המשוררת מנסה

כמעט מדי יום להחזיר את

גופי לתלם הבריאות בעזרת

טיפולים במישור הגופני

חוכמתו יוצאת הדופן של אבי

הסופר זורחת מעל גופי כהילה

שחומה מאזן את בריאותי מכח

הבנתה שאפשר להחיות את

בריאותי התשושה רק בעזרת

שלושת המישורים הבאים:

המישור הרגשי, מישור המגע ומישור החלימה