צלולה, חטופה,

החליקה וליטפה.

ולא העזתי

למחותה.

שמחתי

בבכיה.

והנה עוד אחת

חמקה,

ואחריה עוד רבות.

זולגות ,

משחררות,

את שק החסימה.

עוד לא סיימתי.

נקו, ביקשתי,

את

חלונות השתיקה.