רק התחיל לחפש את דרכו בעולם
רצה להיות שווה בין שווים, 
ראוי לחסד,
לכבוד.
שלחו אותו, יפי הבלורית, 
לבער את השטח
עבורם.
חבל שיצאתי מהבטן של אמא שלי
היא אמרה אז
חיַי מרורים
בני נפל, הותיר חלל
בלבי
ועכשיו גם היא
איננה