תהום


זה שהאהבה ילדה אותו 

לא יאמץ פחד

זה שהחירות גידלה אותו 

לא יאכיל את הכובש

זה שהביטחון פרנס אותו 

לא יתאהב בשנאה

זה שהתקווה  לימדה אותו 

לא יספור את הייאוש 

זה שהאחווה שיחקה איתו 

לא ילעג לתבוסה

זה שהרכות חיבקה אותו 

לא יגזול  כוח 

זה שהאכפתיות נתנה לו בית 

לא יפתח דלת לאדישות

זה שהענווה גידלה   אותו

לא ינהג כבן גביר

זה שחמלתו מפעמת בו  חיים

רוחו מרחפת על פני התהום שלא יפול בה 

זה אחיו שלא נגע  

באור.