סכנה


כל אותם השנים שכתבתי על ההגירה של הוריי

כל אותם השנים שהגרתי להגירתם

נפלו פתאום, כשהתברר לי שכתבתי על העתיד לבוא

והנה אני עומד עם המזוודה, והספרים בידיי, כמו בציור של מאיר פיצ'חדזה.