וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ.

וכאשר יעצרו אותו

כן ירבה וכן יפרוץ.

כאשר יסיתו נגדו בלי בושה

וכאשר ישקרו לו במצח נחושה

כאשר ירו בו חיצי תרעלה

ויכריזו עליו מלחמת התשה

כן ירבה וכן יפרוץ.

וכאשר ישימו עליו שרי כלום עלובים -

עבדים נרצעים

שבוגדים בעמם

וסרים למרותם

של זוג נוכלים ושל בנם -

כן ירבה וכן יפרוץ.

וכאשר יכנו אותו אנרכיסטים,

טרוריסטים, חסרי תבונה,

עגלה ריקה, אשכנזים,

ישראל הראשונה,

כן ירבה וכן יפרוץ ויעלה בהמוניו

להעיף את העריץ

ואת שלל כלבלביו,

לחשוף את מערומיו.

של שלטון מתועב.

וכאשר יאשימו אותו בביזוי הסמלים,

בשנאת העם

באהבת האויב

יאמרו שהוא רץ להלשין

ומת כבר לעוף לברלין

כשיספרו אם יש כמה דגלי פלסטין

כן ירבה וכן יפרוץ.

כאשר יתאמצו לשסות

במתק שפתיים

או בקללות

כאשר ישאלו

כמה כסף קיבלתם כדי למחות

כשיקראו להידברות ולפשרות

אבל ימשיכו לצמצם את הזכויות

כשישוו בין מחאות ומפגינים

לפרעות של גזענים

בין פוגרום לחסימות כבישים

כשיגידו מחלוקות זה מותר

אחים אנחנו

די להשמיץ

כן ירבה ויפרוץ

וישלוף בגאווה עוד ציץ

ויניף לראווה כל דגל

ולא ישאל אף אחד

ולא יתאמץ להיות נחמד

ויתקבצו באלפים ורבבות

ויעלו לרגל

לנקות את האורוות

וגם אם יִכָּלְאוּ מאות

גם אם יפליאו בהם מכות

אם יביאו עליהם

גדודי שוטרים ובלשים,

כדורי גומי וצלפים,

יביאו פרשים,

מכתזיות,

יביאו רימוני הלם,

יביאו חצציות,

כן ירבה וכן יפרוץ

עד יהפכו המון אדם

ויעצמו במאוד מאוד

וַתִּמָּלֵא הארץ אותם

ולא יזוזו ממקומם

עד אשר ייפול הנאשם.

צילום: מיכאל ליאני