56.


אפשר לדבר על טראומה, ואולי גם על דיסוציאציה. על הבלתי נסבל והבלתי פתור. חרדה מהתמוטטות (בין שאפשר להעלותה על הדעת ובין שלא). יכולת הכלה. הגנות. קריסתן. שרידה מול הכחדה (מה שורד? מה נכחד?). ערעור ושחזור. רגרסיה. ניסיון להמיר פסיכוזה בנוירוזה. כך או כך, המציאות חומקת מהניסיון העיקש להבין אותה. מה יועילו המילים.

אבל ברגעים מסוימים מורגש הצורך לדבר, ודווקא במונחים של עמידה על סיפו של חור שחור.

ואחר כך של נפילה לתוכו.One can talk about trauma, and perhaps also about disassociation. About the unbearable and the unresolved. Fear of collapse (whether conceivable or not). The ability to contain. Defenses. Their breakdown. Survival versus extinction (what survives? what becomes extinct?). Subversion and reconstruction. Regression. The attempt to convert psychosis into neurosis. Either way, reality evades the stubborn attempt to understand it. What good would words do.

But at certain moments the need to talk is felt, and of all things, in terms of standing at the threshold of a black hole.

And then of falling into it.


(Translation: Shir Freibach) .מתוך הספר: ״במדבר דברים" (הוצאה עצמית, 2021)*

*From: "In the Desert of Things", 2021.


https://alaxon.co.il/reading/במדבר-דברים/