אמא.


בעולם 

עיר

ובעיר בית

ובבית אישה

ובאישה לב

ובלב 

העולם.