הי אתה, מאיפה אתה בא

לא זוכר

ואהבה זוכר

היית נוטף פעם היית כולך

אהבה מתי

מזמן לא זוכר 

וכשאפסיק רק הרגליי יפסקו

אשר היני ואשר הייתי 

ממשיך אחרת בסובב

ולאן אתה בא

אל מקום בו אנשים כמו אלים

במחשבה על דברים זורעים אור

מקום בו במשך האור בדברים גדלים הדברים

אהבה, זוכר כשהיינו הדברים

שביחד גדלים

והיה המגע

מקום