פַּרפְָּריִם הִתְאַבּדְוּ

עַל שִׁמְשַׁת הַמְּכוֹנִית

ואַנֲיִ הסִתְַּקרְנַתְִּי,

מֶה חָשִׁים לִפְנֵי

שֶׁמּתִרְסַּקְיִם.