הַבֵּט בְּעֵינַי,

חֲצֵה הַרְרֵי חשֶֹׁךְ,

וּבְרֶגַע אֶחָד קָסוּם,

אוּלַי יתְִגּלֶַּה

אֲגםַ.