ביום בו פרצה המלחמה
יצאו אַנְשֵׁי ביירות מן הבתים,
שרפו דגלים, צעקו ברחובות
נפדיק יא פלסטין.

יצאנו את הבית,
אמא סיפרה
שנוסעים

התגוררנו ברומא בביתה של מדאם פִּייה,
זמרת אופרה שפרנקו הצייר
הפעים את ליבה
בתופינים
ומילים טובות.
בערבים היה מצייר אותה
בפחם ואותי יושבת
ליד החלון

לְעִתִּים בבקרים
הייתי מקיצה משירת הרוכלים
שברכו את השמש הבאה
בין דוכני התפוזים
ולעתים
מן הבכי
של אמא.