לא מספיק,

ולכן לא תפסיק.

אמרה הילדה,

ולמדה

להתנצל,

למהר,

לרצות את האחר.

זה לא מספיק,

הבינה הנערה

ולמדה,

לשקר,

להתפשר,

לאבד מעצמה.

זה לא מספיק

אמרה האישה

ולמדה,

לוותר,

לשתוק,

ובשקט לבכות

לפגוע בעצמה.

זה לא מספיק

העייפות גוברת,

אך היא ממשיכה.

רוצה להתפרק,

אך לא מרפה.

רוצה להתרסק.

תחזיקי בכוח, אומרת לעצמה,

אך הקולות ממשיכים,

ולא יכולה.

מתי

סוף-סוף

תרשה לעצמה

להפסיק,

כי זה מספיק.