להיות גרמני

באופן חוקי

להיות מאושר

ברשות לאישור גרמנים:

על המבט להיות מופנה קדימה.

אין להסתיר בשיער את הפנים.

לדבר גרמנית

במשפטים מורכבים

לא להסס

להקפיד על סדרים.

לזכור שהפועל תמיד אחרון בא,

לא לחכות מתבייש.

בתור לאישור

מדברים גרמנית,

תורכי, רוסיה, יהודי ויפנית

ממתינים.

להיות גרמני

עם תמונה גרמנית

והדם, כמובן, כמובן,

זה אני