10.04.2016, 16:00-18:00, הספרייה העברית בברלין.

הודעה תופיע בעמוד הפייסבוק שלנו בתחילת אפריל.